Konut Konusunda İyi Uygulamalar ve Yerel Yönetimler

Oluşturulma Tarihi 4 Kasım 2020

Dünya Konut Günü vesilesiyle 8 Ekim’de Mekanda Adalet Derneği'nin düzenlediği “Mekanda Adalet ve Konut: İyi Uygulamalar, Yerel Yönetimler” başlıklı söyleşiye Vizyon 2050 ekibinden akademisyen K. Murat Güney, araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt katıldılar. Online olarak canlı yayınlanan ve 100’den fazla izleyicinin katıldığı etkinlik Yaşar Adanalı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi ve eşzamanlı olarak işaret diline tercüme edildi. Söyleşide kent ve konut hakkı kavramları masaya yatırıldı. Depreme dayanıklı, sağlıklı ve uygun fiyatlı konuta erişimin en temel insan hakkı olduğunun vurgulandığı etkinlikte her geçen gün fiyatları ve kiraları artan konuta erişimdeki eşitsizliklerin nasıl ortadan kaldırılabileceği üzerinde duruldu.

Konut sorununun çözümü için dünyada geliştirilen iyi örneklerin ve İstanbul'da yerel yönetimin uygulamalarının aktarıldığı söyleşide, ülkemizde sosyal konut politikalarının sadece konut edindirmeye odaklandığı, uygun fiyatlı kiralık konut sağlamaya yönelik bir politikanın bulunmadığı ve bu eksikliğin bir an önce giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Deprem gerçeği karşısında kent hakkının nasıl savunabileceğinin tartışıldığı son bölümde ise İstanbul’da yaşanacak 7.5 büyüklüğünde bir depremde yıkılacak veya ağır hasar görecek 48 bin binada oturan herkesi yerleştirmeye yetecek kadar boş veya kullanılmayan ikincil konut stoku bulunduğuna dikkat çekildi. Yeni inşaatlara gerek olmadan da bu boş konutların değerlendirilerek deprem riski yüksek bölgelerde oturanların güvenceye alınabileceğine dair öneride bulunuldu.