İstanbul'da Sanayisizleşme

Oluşturulma Tarihi 21 Ekim 2020

İstanbul Planlama Ajansı Enstitü İstanbul tarafından düzenlenen ”Lisansüstü Söyleşileri”nin ilkinde İstanbul’da sanayisizleşme tartışıldı. İstanbul Vizyon 2050 çalışmasının akademik koordinatörlerinden Prof. Dr. Ferhan Gezici Korten'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye doktora çalışmasını Kâğıthane ilçesindeki sanayisizleşme süreçleri üzerine hazırlayan Dr. Hatice Kurşuncu ile yüksek lisans tezinde sanayizleşmenin çalışanlar açısından sonuçlarını inceleyen İsra Hatipoğlu katıldı. 

Vizyon 2050 Ofisi’nde toplumsal cinsiyet konusunda araştırmalar yürüten Kurşuncu konuşmasında, Kağıthane’deki sanayisizleşme sürecinin toplumsal ve mekânsal sonuçlarına değinirken sürecin birbiriyle çelişkili dinamiklerine vurgu yaptı. Yüksek lisans çalışmasında büyük ölçekli bir sanayi firmasının İstanbul’un merkezinden Çerkezköy’e taşınmasının hikayesini anlatan İsra Hatipoğlu ise sanayisizleşme sürecinin emek gücünün niteliğinde yarattığı kapsamlı değişimlere değindi.