SÖYLEŞİ: Kentlerde Gıda Güvencesi ve Gıdaya Erişim

Oluşturulma Tarihi 15 Şubat 2021

Yazar editor

Vizyon 2050 Ofisi tarım-gıda politikaları uzmanlarından Berkan Özyer, ODTÜ Mezunları Derneği Ekolojik Tarım söyleşi serisine konuk oldu. “Kentlerde Gıda Güvencesi ve Gıdaya Erişim” başlıklı söyleşide kentlerin gıda tedarik sistemleri ve tarım politikaları değerlendirildi.  

Özyer temiz ve sağlıklı gıdanın tarladan sofraya ulaşması, üretici-aracı-tüketici yapısı ve bu yapıda yer alanların refahını artıracak adımlar, başta iklim krizi olmak üzere krizlere karşı kent gıda politikalarının dayanıklılığı konusunda dünyadaki trendi ve Türkiye’deki uygulamaları paylaştı. Ayrıca yerel yönetimlerin gıda sistemi konusunda oynayabilecekleri role ve atabilecekleri adımlara dair önerilerde bulundu.